O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Monitoring voda na območju KPSS

Od julija 2010 se v okviru projekta Climaparks na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline izvaja redni monitoring voda.

Monitoring  (vzorčenje) voda poteka enkrat mesečno, praviloma sredi meseca. Izvajamo ga s pomočjo WTW Multimetra 350i, s pomočjo katerega merimo slanost, pH, temperaturo vode ter vsebnost kisika v vodi. Dodatno mesečno vzorčujemo tudi z odvzemom vzorca vode iz različnih odvzemnih mest. V laboratoriju trenutno opravljajo, oz. uvajajo naslednje analize: temperatura vode, Kloridi,  kalcij,  magnezij, sulfat, amonij, nitrit, nitrat, fosfati, obarvanost, motnost, pH, gostota, suha snov, elektroprevodnost, slanost, TDS.  Do sedaj smo opravili več kot 60 tovrstnih laboratorijskih analiz. Izvajamo tudi meritve izhlapevaja in padavin v času solne sezone ter analizo pH na deževnici zbrani v tekočem mesecu.  Prav tako pa v okviru projekta zbiramo tudi vremenske podatke, ki nam jih posredujeta obe vremenski postaji (Lera in Fontanigge).
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios