O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Leto dni projekta CLIMAPARKS

1. maja 2011 je preteklo leto dni, odkar smo v KPSS pričeli s projektom CLIMPARKS. Projekt CLIMAPARKS se je pričel izvajati 1.5.2010 in bo trajal 42 mesecev. Aktivnosti projekta se bodo večinoma izvajale na zavarovanih območjih in sicer v Sloveniji v Gorenjski, Goriški in Obalno kraški regiji; v Italiji pa v provincah Udine, Pordenone, Venezia, Ferrara in Ravenna. Preko komunikacijske staregije in izobraževalnih programov pa bo imel projekt vpliv na celotno programsko območje.

Vrednost celotnega projekta vseh partnerjev je 3,239,513.00 €, vrednost deleža KPSS je 187,207.00 € od tega je 159,126.72 € (85%) sofinancirano s strani ESRR,  28,081.19 € (15 %) pa je nacionalno javno financiranje. Lastne udeležbe ni,  ker je podjetje SOLINE Pridelava soli d.o.o. zasebno podjetje.
Projekt je razdeljen na 6 delovnih sklopov (WP1 - WP6): WP1 (koordinacija in upravljanje projekta), WP2 (Monitoring in analize vpliva klimatskih sprememb), WP3 (Trajnostno upravljanje - parki kot primer dobre prakse), WP4 (Trajnostno obiskovanje parkov: mreža informacijskih centrov), WP5 (komunikacijski načrt), WP6 (pripravljalni stroški).

Tab. 1: Predvideni izdatki KPSS po delovnih sklopih projekta:

WP 1

WP 2

WP 3

WP 4

WP 5

WP 6

12,279.40

 133,320.74

12,879.00

7,371.66

 20,957.10

         400.00OPIS  PROJEKTNIH AKTIVNOSTI IN NAKUP OPREME


WP1 (koordinacija in upravljanje projekta):

V okviru koordinacije in upravljanja projekta se izvaja vodenje projekta na nivoju partnerja (vodja projekta I. Škornik), vodenje in koordinacija delovnega sklopa WP2, ki ga v okviru celotnega projekta za vse partnerje vodi KPSS (vodja projektne skupine za monitoring I. Škornik), kot tudi vse adminstrativne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje projekta in pripravo vmesnih poročil (računovodstvo, tajništvo...).  V tem sklopu so predvideni tudi stroški srečanj partnerjev, sestankov, konferenc  ipd.
14.9.2010 je bil prvi projektni sestanek v Kobaridu, ki sta se ga udeležila  I. Škornik in M. Makovec, 27.1.2011 sta bila  I. Škornik in T. Bakič na sestanku SVRL v Štanjelu, od 9.3. do 10.3.2011 pa je v Ravenni potekala 2. konferenca projektnih partnerjev, ki sta se ga udeležila z I. Škornik in M. Makovec.
6.4.2011 se je v prostorih MMC na Leri (KPSS) odvilo srečanje sodelavcev projektne skupine za monitoring (WP2), ki ga je sklical in vodil I. Škornik,  koordinator WP2.
V prvem obdobju poročanja (od 1/5/2010 do 27/8/2010) je bilo v tem delovnem sklopu porabljenih 1,698.79 €, v drugem delu poročanja  (od 28/8/2010 do 28/2/2011) pa 1,287.31 €. V tretjem delu poročanja  (od 1/3/2011 do 31/7/2011) pa 1,125.65 €.  Skupaj 4,111.75 €.


WP2 (Monitoring in analize vpliva klimatskih sprememb):

V okviru sklopa Monitoringa so v projektu predvidene aktivnosti monitoringa ptic (ciljne vrste), monitoringa habitatov (popis obstoječih habitatov in vzdrževanje vodnih režimov teh območij), ter monitoringa voda (vzorčenje in analiza vod na območju KPSS, predvsem glavnih vodotokov).  V okviru slednjih dejavnosti, je predvideno delo laboratorijskega tehnika in vodje laboratorija.
Za ustrezno izvedbo monitoringa in analize klimatskih sprememb smo predvideli tudi nakup opreme za monitoring (plovilo, foto oprema, računalniška oprema...), delo raziskovalnega plovila (plovne ure) ter drobni material za laboratorij. 
V prvem letu smo kupili fotografsko opremo, računalniško opremo, obročke za označevanje ptic, dodatne senzorje (UV Index in osončenost) za vremensko postajo na Leri ter programsko opremo za obdelavo jakosti in smeri vetra (roža vetrov).
Od 1.5.2010 izvajamo redni monitoring ptic na območju KPSS, monitoring habitatov (uravnavanje vodnih režimov), 1.7.2010 pa smo pričeli z rednim mesečnim monitoringom voda (vzorčevanje na terenu in laboratorijske analize). 
V prvem obdobju poročanja (od 1/5/2010 do 27/8/2010) je bilo v tem delovnem sklopu porabljenih 31,376.13 €, v drugem delu poročanja  (od 28/8/2010 do 28/2/2011) pa 6,972.38 €. V tretjem delu poročanja  (od 1/3/2011 do 31/7/2011) pa 10,131.58 €.  Skupaj 51,466.19 €.

WP3 (Trajnostno upravljanje - parki kot primer dobre prakse):

V okviru sklopa Trajnostnega upravljanja sta predvidena 2 študijska obiska  parkov dobre prakse znotraj EU, ki se ga udeležijo vsi projektni partnerji. Prva destinacija je skupna vsem partnerjem (izbran je bil park Lake District - UK, termin pa zadnji teden v septembru oz. prvi teden v oktobru 2011), druga pa je po izboru PP (podobnost, primerljivost...).  V okviru načrtov aktivnosti energetske učinkovitosti smo predvideli študijo okolju prijaznega prevoza ter nakup 3 električnih vozil (2 kolesi Elefteria, 1 skuter Alfa). Na spletnem portalu KPSS poteka anketa o primernem prevozu obiskovalcev v parku.
V prvem obdobju poročanja (od 1/5/2010 do 27/8/2010) je bilo v tem delovnem sklopu porabljenih 2,076.09 €, v drugem delu poročanja  (od 28/8/2010 do 28/2/2011) pa 1,148.60 €. V tretjem delu poročanja  (od 1/3/2011 do 31/7/2011) pa 80.60 €.  Skupaj 3,305.29 €.

WP4 (Trajnostno obiskovanje parkov: mreža informacijskih centrov):

V okviru delovnega sklopa Trajnostno obiskovanje parkov, smo v KPSS predvideli vzpostavitev informacijske točke v MMC, postavitev dveh vremenskih postaj (Lera in Fontanigge), razstavo o podnebnih spremembah, izobraževanje zaposlenih ter kot ključno aktivnost za doseganje ciljev (za to smo v 20/6/2011 pri Nadzoru projekta zaprosili za premestitev dela sredstev iz kategorije 4.4.9. Izobraževanje zaposlenih v novo kategorijo 4.2.17. Analiza vplivov podnebnih sprememb na tokove obiskovalcev, monitoring obiskovalcev v parku).
1.7.2010 je bila na Leri postavljena prva vremenska postaja, 24.9.2010 pa še na Fontaniggeah. Postavitev slednje je bila precej zahtevna, saj je bilo zaradi oddaljenosti postaje od sprejemne konzole v pisarni potrebno postaviti še dva vmesna repetitorja. Tako postaji, kot repetitorji delajo s pomočjo sončne energije (fotovoltaika).
1.11.2010 smo na vhodu na Leri uvedli preštevanje (statistiko) vseh obiskovalcev parka, tudi tistih, ki za vstop v park niso plačali vstopnine (izvzeti so zaposleni v KPSS,  lastniki privezov, člani veslaškega kluba in poslovni partnerji podjetja). Iz gradiva (arhiva) smo poskušali pridobiti čim bolj natančne podatke o številu obiskovalcev v KPSS od leta 2005 dalje. Pregledali in obdelali smo podatke od 2007 dalje. Podatkom obiskovalcem smo dodali tudi nekatere meteorološke podatke (od 1.7.2010 so na voljo iz naše meteorološke postaje, starejše podatke pa smo pridobili na spletni strani ARSO), za katere zbiranje je bilo dogovorjeno na konferenci v Ravenni 10.3.2011. Za interpretacijo vseh zbranih podatkov je zadolžen projektni partner iz Italije (Provincia di Ravenna), oz. zanje podjetje Trademark Italia.
V prvem obdobju poročanja (od 1/5/2010 do 27/8/2010) je bilo v tem delovnem sklopu porabljenih 5,662.38 €, v drugem delu poročanja  (od 28/8/2010 do 28/2/2011) pa 373.50 €. V tretjem delu poročanja  (od 1/3/2011 do 31/7/2011) pa 1,042.07 €.  Skupaj 7,077.95 €.

WP5 (komunikacijski načrt):

V okviru tega delovnega sklopa smo predvideli izdelavo spletne podstrani portala www.kpss.si z vremenskimi podatki in novicami o projektu CLIMAPARKS, pod aktivnosti oblikovanja skupne komunikacijske strategije in izvedbe aktivnosti pa smo predvideli pripravo in izdajo zgibanke o klimatskih spremembah in anketiranja. Kot projektni partner PP2 smo se s projektom zavezali k organizaciji in izvedbi zaključne konference projektnih partnerjev projekta CLIMAPARKS, ki bo predvidoma v letu 2013, odvijala pa se bo v Portorožu. Organizacija tega dogodka je naš prispevek k skupnem financiranju projekta, za keterega smo se dogovorili na enem od pripravljalnih sestankov v mestu Venzone (Italija).
V prvem letu smo zaključili s projektom spletne podstrani, ki deluje brezhibno. Na vhodni strani smo na levo stran dodali blok z vremenskimi podatki, s klikom na vreme pa nam je na voljo več vremenskih podatkov in grafični prikaz le-teh.  Zbrano je bilo tudi gradivo za zgibanko.
V prvem obdobju poročanja (od 1/5/2010 do 27/8/2010) je bilo v tem delovnem sklopu porabljenih 118.18 €, v drugem delu poročanja  (od 28/8/2010 do 28/2/2011) pa 3,880.64 €.  V tretjem delu poročanja  (od 1/3/2011 do 31/7/2011) pa 40.30 €.  Skupaj 4,039.12 €.

WP6 (pripravljalni stroški):

V sklopu pripravljalnih stroškov so zajeti stroški, ki so nastali pri pripravi projektne dokumentacije (pripravljalni sestanki Bled, Venzone...).
V prvem obdobju poročanja (od 1/5/2010 do 27/8/2010) je bilo v tem delovnem sklopu porabljenih 357.05 €.


OPIS AKTIVNOSTI

PREDVIDENO ŠT. UR

OPRAVLJENO ŠT. UR

OSTANEK ŠT. UR

1.3.7. Vodenje projekta

250

165

85

1.3.8. Vodenje WP2

220

12

208

1.3.9. Administrativni stroški

36

26

10

2.1.3. Delo v ekspertni skupini

60

20

40

2.2.7. Vodenje in organizacija monitoringa

150

12

138

2.2.8. Izvajanje monitoringa ptic

2700

402

2298

2.2.9. Izvajanje monitoringa habitatov

1200

59

1141

2.2.10. Monitoring voda

400

139

261

2.2.11. Delo raziskovalnega plovila

150

0

150

2.2.12. Delo vodje laboratorija

600

162

438

2.2.13. Delo laboratorijskega tehnika

1800

845

955

3.2.1. Študija okolju prijaznega prevoza

150

53

97

4.2.17. Monitoring obiskovalcev*

140*

100

40

4.3.6. Informacijska točka MMC

70

41

29

4.4.9. Izobraževanje zaposlenih

10

10

0

5.4.8. Ankete

40

20

20
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios